Bepalingen

Klachtrecht

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledige onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie

www.gatgeschillen.nl

Behandeling van minderjarigen:

Voor de behandeling wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan beide ouders middels een toestemmingsformulier.

Ik handel volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wacht niet langer

Graag een behandeling? Maak een afspraak