Bepalingen

Klachtrecht

Ik val als therapeut onder Wkggz-klachtrecht bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). SCAG is een rijks erkende en volledige onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

www.SCAG.nl

Als RBCZ register therapeut val ik eveneens onder het tuchtrecht van de Complementaire Zorg (TCZ).

Lees hier meer over de klachtenprocedure

Behandeling van minderjarigen:

Voor de behandeling wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan beide ouders middels een toestemmingsformulier.

Ik handel volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wacht niet langer

Graag een behandeling? Maak een afspraak